Regler Abbor NM 2019

Regler Abbor NM 2019

For dere som ikke har fått det med seg så skjer påmelding via mail til: [email protected]

For those of you who haven’t got the message, registration is done by mail to: [email protected]

Klasseinndeling
Lagkonkurranse 2-manns lag – alle deltar
Junior – Individuell konkurranse
Kajakk – Individuell konkurranse

Det konkurreres om følgende
5 lengste abbor (alle klasser)
Lengst abbor (alle klasser)

Metode
Det er kun tillatt å fiske med en stang om gangen pr fisker. Det skal fiskes med kunstagn (jigg, wobbler, popper, sluk, spinner etc) og kun «et kroksett».

Det er kun tillat å fiske aktivt fra stasjonær båt eller under sakte drift <1 knop. Med andre ord fiskemetoder som meitefiske og dorging/trolling er ikke tillatt.
Man kan fiske fra båt og land, men båt er det eneste tillatte transportmiddelet under konkurransen.
Under fisket er det et avstandskrav på minimum 40 meter mellom båtene. Man kan fiske med mindre avstand hvis alle påvirkede parter eniges om dette.
Det er krav om fang og slipp på all abbor over 40cm.
Abbor må være over 35cm (senior) og 30cm (junior) for å gjelde i konkurransen (dette kravet kan bli oppjustert for senior avhengig av deltakerantall).
Husk at det ikke har noen hensikt å melde inn fisk som er mindre enn deres femte minste fisk.

Registrering
Fisk skal dokumenteres fortløpende og all fisk må meldes inn innen klokken 16:00.
Registrering skjer ved å måle lengste lengde av fisken med målebrett og dokumentere dette gjennom bildebevis. Bilde skal på best mulig måte dokumentere fiskens lengde. Fisken skal ligge med strekt halefinne og med nese helt inntil målebrettets kant. Fisken skal ligge på sin høyre side ned og venstre side mot kameraet. Bildet skal sendes via «send melding» knappen til Abbor NM 2019 sin facebook SIDE.
https://www.facebook.com/Abbor-NM-2019-102144514469920
Hver innmelding skal inneholde følgende
• Bildebevis
• Lagnummer
• Målt lengde
• Fiskerens navn
Hver fisk skal ha en unik innmelding. Man kan med andre ord ikke melde inn flere fisk på samme melding.
Juryen har alltid siste ordet og kan nedjustere eller underkjenne fangsten deres. Hvis justering eller underkjenning forekommer vil dere få beskjed omgående etter endring.

Annen info
Det er PÅBUDT med godkjent flytevest eller annet godkjent flyteplagg. Vi vil ta med ett lite utvalg flytevester for salg (kontant) under konkurransedagen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here